Dubrovački muzeji

 
19.12.2014 - 25.03.2015

Rimski carski novac

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Arheološki muzej

Na izložbi su prezentirani primjerci rimskog carskog novca iz fundusa Muzeja od osnutka Carstva za Augusta, pa sve do primjeraka novca cara Valentinijana II. s kraja 3 stoljeća. Riječ je o ukupno 52 primjerka, od kojih su 48 kataloški obrađeni, a poredani su po vremenu kovanja, od Augustova srebrnog denara do Valentinijanove majorine.

Numizmatička građa Arheološkog muzeja dosad nije bila sistematizirana i valorizirana jer je Zbirka formirana tek nedavno. Zbirka se sastoji od manjeg broja grčkih, helenističkih, republikanskih rimskih kovanica i novca ilirskih vladara, dok se najveći dio kovanica odnosi na rimsko carsko razdoblje. U drugoj je skupini novac bizantskih vladara te pojedini primjerci ranosrednjovjekovnih kneževina i gradova država susjednoga talijanskog poluotoka.

Osim za lakše trgovanje, Rimljanima je novac služio i kao sredstvo državne promidžbe. Njime su se najlakše i najbrže promicali lik cara, njegova djela i podvizi, što se lako iščitaje na izložbi.  

Autor izložbe: Darko Milošević
Likovni postav: Ivona Michl

Katalog izložbe je dostupan u muzejskoj prodavaonici Dubrovačkih muzeja