Dubrovački muzeji

 
Pronađene na području Dupca u Župi dubrovačkoj

U Arheološkom muzeju čuvaju se dvije sjekire iz razdoblja eneolitika

U pretpovijesnoj zbirci iz fundusa dubrovačkog Arheološkog muzeja čuvaju se dvije sjekire koje se okvirno datiraju u razdoblje eneolitika, odnosno 4. i 3. tisućljeća prije Krista.

Sjekire su pronađene na području Dupca u Župi dubrovačkoj na položaju Velike livjere. Riječ je o sjekirama bez rupe za nasađivanje, trapeznog oblika i ovalnog presjeka. Sječivo je zaobljeno i oštro, tjeme suženo i oblo. Boja kamena je ujednačena, siva do maslinasto zelena. Predstavljaju pojedinačne nalaze, odnosno pronađene su van šireg arheološkog konteksta. U muzej su dospjele kao dar 1910. godine. Obje sjekire su oko 10 cm visine, 5 cm širine i 3 cm debljine. Obzirom da na njima nema tragova upotrebe, moguće je da su bile u funkciji votivnih darova, odnosno priloga u grobovima.

Treba napomenuti i kako je tijekom mlađeg kamenog doba (neolitik) i bakrenog doba (eneolitik) većina alatki bila izrađena od kamena. Uglavnom su korišteni kameni oblutci (morski ili riječni) koji su dorađivani glačanjem. Upotrebljavani su kao čekići, sjekire i slične alatke.

Kustos Domagoj Perkić

 

 

 

 

30.4.2020.