Dubrovački muzeji

 

Bista muškarca

Atena, druga pol. 2. st.    
pentelički mramor, vis. 69 cm    
DUM  AM 4240