Dubrovački muzeji

 

Zdjelica

Larnaca,  Cipar, kasno brončano doba, 1450. – 1250. pr. Kr.
keramika, vis. 6 cm
DUM  AM 139