Dubrovački muzeji

 
 

Vodstva

Za stručna vodstva kroz stalni postav pojedinih muzeja potrebna je prethodna najava muzejskom pedagogu barem  3 dana unaprijed na broj telefona 020 414 785 ili na e-mail adresu aleksandra.pitesa@dumus.hr.