Dubrovački muzeji

 
04.10.2017 - 20.11.2017

Nikola Božidarević – veliki slikar dubrovačke renesanse

Na izložbi i u pratećem katalogu predočena su sva dosadašnja znanja o Božidareviću, no iznesene su i neke nove spoznaje vezane uz slikarovo rođenje, opus, naručitelje i lokacije za koje su umjetnine naručivane, te su ispravljene neke nejasnoće u dosadašnjem čitanju arhivskih dokumenata. 

Od cjelokupnog opusa Nikole Božidarevića do nas su stigla samo četiri njegova djela: tri su izložena u Muzeju dominikanskog samostana u Dubrovniku, a četvrto se nalazi u dubrovačkoj crkvi Gospe od Danača. Triptih iz crkve sv. Marije od Špilice na Lopudu drži se djelom Božidarevićeve radionice, a prema novijim spoznajama, doslikao je ikonu Bogorodica s Djetetom iz crkve sv. Nikole na Prijekome. O ostatku opusa koji je izgubljen, saznajemo iz ugovora koji se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku.

Zbog nemogućnosti posudbe originalnih umjetnina, koje se nalaze u stalnom postavu obližnjega dominikanskog muzeja i na oltarima dviju crkava, na izložbi su korišteni njihovi preslici u naravnoj veličini. Ikona s Prijekoga izložena je u originalu, zahvaljujući posudbi Dubrovačke biskupije. O slikama koje nisu sačuvane, na izložbi su predstavljeni ugovori koji se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku, predočeni u originalu ili kao preslici.

Za potrebe izložbe snimljen je dokumentarni film posvećen Nikoli Božidareviću i njegovim sačuvanim djelima, a o njima in situ govore današnji ponajbolji poznavatelji umjetnikova slikarstva dr. sc. Joško Belamarić i akademik Radoslav Tomić.

Izložba je organizirana u povodu 500. obljetnice slikarove smrti, s ciljem da podsjeti na taj važan i nadasve dragocjen segment dubrovačke i hrvatske likovne baštine te da podigne razinu svijesti o značenju i veličini Božidarevićeva doprinosa renesansnoj umjetnosti Dubrovnika i Hrvatske, ali i da dâ svoj prilog boljem poznavanju njegova života i djela.

VODITELJICA PROJEKTA  - Pavica Vilać

KONCEPCIJA IZLOŽBE  - Pavica Vilać

STRUČNI SAVJETNIK - akademik Radoslav Tomić

AUTORI TEKSTOVA  - dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender, akademik Radoslav Tomić, dr. sc. Zoraida Demori Staničić, prof. dr. sc. Sanja Cvetnić

AUTORICA KATALOŠKIH JEDINICA - dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender

TRANSKRIPCIJA UGOVORÂ I PRIJEVOD S LATINSKOGA - Vesna Rimac

AUTORI VIDEOPRILOGA - dr. sc. Joško Belamarić, akademik Radoslav Tomić

KUSTOSICE IZLOŽBE - Pavica Vilać, Vedrana Gjukić-Bender

POSTAV IZLOŽBE - Rašić+Vrabec

FOTOGRAFI - Božidar Gjukić, Damil Kalogjera

VIDEO - Novena d.o.o.

TEHNIČKI POSTAV - Nikša Uhodić, Željko Ćatić, Pasko Burin, Mišo Lečić

Izložba i katalog realizirani su uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 
Katalog je dostupan u muzejskoj prodavaonici Dubrovačkih muzeja.