Dubrovački muzeji

 
Na današnji dan 1460. donesena je odluka o postavljanju dvostrukih drvenih vrata na ulazu od Pila

Ključevi Vrata od Pila i Ploča u Kneževu dvoru

U arhivskim dokumentima zapisano je da je na današnji dan, 20. svibnja 1460. godine, donesena odluka da se u debljini glavnog gradskog zida naprave dvostruka drvena vrata na ulazu od Pila. Vrata su bila ojačana jakim gredama uprtim u zid kako bi bila što čvršća u slučaju nasilnog otvaranja.

Kopije ključeva Vrata od Pila i Ploča izložene su u stalnom postavu Kulturno-povijesnog muzeja u Kneževu dvoru.

Ono što je danas brojnim prolaznicima neprimjetno jest da su na drvenim Vratima od Pila i Ploča urezana i mala vrata.  Za svaka vrata tako su postojala po dva ključa, jedan za velika, a drugi za spomenuta mala vrata. Inače, ključevi za mala vrata služili su za otvaranje u iznimnim situacijama, poput iznenadnih posjeta ili hitnih slučajeva, i to uglavnom noću kada su velika bila zatvorena.

Treba istaknuti i da su kao iznimno osjetljivo mjesto u obrani Grada, gradska vrata bila strogo čuvana. Ključeve Vrata od Pila i Ploča držao je dubrovački knez. Svakoga jutra davao ih je stražarima koji su otvarali velika vrata, a navečer kad su se vrata zatvarala, oni bi ih ponovno vraćali knezu na čuvanje.

20.5.2020.