Dubrovački muzeji

 

Kneževa toga

Venecija, 18./19. st.
svileni damast
dulj. 159 cm
DUM KPM 18/T