Dubrovački muzeji

 

Ravnateljici Dubrovačkih muzeja Pavici Vilać još jedna nagrada struke

Katalog izložbe "Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji" najbolji muzejski izdavački projekt u prošloj godini