Dubrovački muzeji

 

Obitelj Kerner Dubrovačkim muzejima donirala vrijednu građu

Obogaćena Zbirka fotografija i fotografskog materijala