Dubrovački muzeji

 

Ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać na otvorenju izložbe „Drevni Cipar“ uputila apel nadležnima

Osigurajte nam konačno prostor za stalni postav Arheološkog muzeja