Dubrovački muzeji

 

U Arheološkom muzeju u Zagrebu

Otvorena izložba dubrovačkih medalja i plaketa