Dubrovački muzeji

 

Vanjska zbirka Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja izložena u Župnom dvoru u Stonu

Stonski lapidarij dostupan javnosti