Dubrovački muzeji

 

Druga faza arheološkog istraživanja nalazišta u Rijeci dubrovačkoj potvrdila:

Vilina špilja je bila ilirsko svetište