Dubrovački muzeji

 

Na današnji dan 1892. sudarili su se parobrod »Arrigo« i brod »Stephanie«

U Zbirci starih fotografija i razglednica Pomorskog muzeja u Dubrovniku čuva se crno-bijela fotografija parobroda »Arrigo« u luci nakon sudara s brodom »Stephanie« u Jadranskom moru. Fotografija prikazuje pramac broda vezan dvama lancima. Pramac je jako oštećen. Ima veliku vertikalnu raspuklinu i rupu na vrhu pramca. Na palubi pramca, uz ogradu je prislonjeno sedam pomoraca, među kojima su kapetani Knego i Krekić. Do sudara je došlo 17. studenoga 1892. godine, nakon kojega je brod »Stephanie« potonuo.

»Arrigo« je bio vlasništvo Dubrovačke parobrodarske plovidbe, osnovane u kolovozu 1892. godine. Njezinu su flotu, uz parobrod »Arrigo«, činili i parobrodi »Dubrovnik«, »Albania«, »Bojana«, »Epidauro« i »Gruž«. Parobrod »Arrigo« je, prije nabave 1889. godine, plovio pod talijanskom zastavom i imenom »Carolina P.«, a izgrađen je 1883. godine u Glasgowu. Pod prvim imenom »Heathercliff« brod je 3. listopada 1883. godine porinut u Port Glasgowu u brodogradilištu William Hamilton&Co. Bio je, za to vrijeme, uobičajene duljine od 50 metara, izrađen za tvrtku J. Melmore&Co. Dana 31. listopada 1894. godine »Arrigo« je doživio još jedan sudar dok je pun tereta plovio iz Barija u Veneciju. Potonuo je nadomak Brijuna nakon sudara s parobrodom »Venezia«.

Nije poznato gdje je nastala fotografija koju je Pomorskom muzeju darovala Dubrovačka parobrodarska plovidba.

 

Viša kustosica Ljerka Dunatov

 

17.11.2020.