Dubrovački muzeji

 

Ulomak pilastra oltarne ograde

Crkva sv. Marije od Kaštela, Dubrovnik,  8/9. st.
vapnenac, vis. 45 cm
DUM AM 4154