Dubrovački muzeji

 

Korelacija s nastavnim predmetima

Izvanučionička nastava u muzeju, deskolarizacija škole a skolarizacija muzeja, ima mnoštvo prednosti i sve više je izvrsnih primjera takve prakse, suradnje nastavnika predmetne i razredne nastave s našim muzejima. Upoznavanje s muzejskim svijetom, vrijednostima, prostorom i poslom kroz različite nekonvencionalne oblike rada u dvosmjernoj komunikacije muzej – škola, kod učenika razvija sposobnost za samostalan rad i kritičnost, izgrađuje novi odnos prema pojavama kroz učenje indukcijom te ih uči sagledavanju svijeta oko sebe kroz ulogu aktivnog istraživača.
U suradnji s učiteljima i nastavnicima Dubrovački muzeji izrađuju posebne korelacijske nastavne planove pojedinih predmeta.

Primjer korelacijske nastave s predmetom Priroda i društvo, III.r. (2011/2012)

Snalaženje u prostoru
Plan mjesta, karta, upoznajmo muzejske zgrade (Knežev dvor, žitnica Rupe i tvrđava Sv. Ivana)

Izgled i obilježja zavičaja
Prostorije Kneževa dvora

Moja županija/Dan branitelja
Znameniti Dubrovčani u Kneževu dvoru (naglasak na onima koji su branili i potpomogli Republiku na razne načine)

Noć muzeja
Sv Vlaho

Briga o zdravlju
Skrb o potrebitima u Republici

Radionica Sv. Vlaho
U sklopu izložbe „Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti“

Moj zavičaj u prošlosti – putujmo kroz vrijeme
Dubrovačka Republika u Kneževu dvoru