Dubrovački muzeji

 

Na današnji dan rodio se Miho Klaić, jedan od najistaknutijih hrvatskih preporoditelja u Dalmaciji

Miho Klaić rodio se u Dubrovniku 19. kolovoza 1829. godine. Otac je podrijetlom iz konavoskog sela Popovići, pomorac i brodovlasnik, a majka je iz dubrovačke trgovačke obitelji Radinković. Pučku i nižu školu završio je od 1835. – 1843. godine u Dubrovniku kod otaca pijarista. Školovanje je nastavio u Livornu gdje se preselio zbog očevog posla, a u Dubrovnik se vraća 1848. godine. Godine 1849. odlazi na studij arhitekture u Padovu, koji završava 1853. godine. U to vrijeme Klaić se upoznao s talijanskim nacionalnim pokretom koji je utjecao na njega pri afirmaciji svojih daljnjih političkih pogleda. Godine 1854. položio je u Beču ispit osposobljenja za profesora fizike i matematike te ga  krajem 1855. godine nalazimo kao profesora na zadarskoj gimnaziji. Na toj poziciji nije se zadržao dugo zbog svojih političkih uvjerenja. Naime, Klaić je isticao samobitnost hrvatskog nacionalnog bića te se zalagao za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.

Izbori iz 1861. godine označavaju početak političke karijere Miha Klaića kada je izabran za zastupnika Narodne stranke u Dalmatinskom saboru čijim će članom biti sve do kraja života. Jedan je od osnivača lista „Il nazionale“, gdje je surađujući s Mihovilom Pavlinovićem, iznosio komentare o događajima u svijetu zastupajući svoje liberalne nazore. Miho Klaić s vremenom postaje jedan od vođa Narodne stranke i istaknutijih ličnosti hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji. Od 1874. godine član je Carevinskog vijeća što mu je otvorilo šire vidike pri artikulaciji svojih političkih stavova. Sudjeluje i u političkom životu sjeverne Hrvatske gdje je osobito bio blizak s Josipom Jurjem Strossmayerom i Franjom Račkim, s čijim se političkim uvjerenjima o južnoslavenskom ujedinjenju slagao, no nije se s njima previše zanosio.

Umro je 1896. godine u Zadru kao jedan od najistaknutijih hrvatskih preporoditelja u Dalmaciji i nemjerljiv je njegov doprinos razvoju gospodarstva i prosvjete te artikulaciji hrvatske nacionalne ideje u Dalmaciji.

Iz Zbirke grafika Kulturno-povijesnog muzeja predstavljamo Portret dr. Miha Klaića. Litografiju je tiskao Joseph Anton Bauer u Beču 1863. godine. U ovalu je prikazano Klaićevo poprsje u dobi od 34 godine. Ispod portreta je otisnuta posveta: „Ljubljenom učitelju i hrabromu narodnomu boritelju. Znak blagodarnosti i štovanja dalmatinskijeh učenika na bečkom sveučilištu 1863.“  Litografija je otkupljena za muzej 1987. godine od dubrovačke obitelji Gozze-Vernazza.

 

Viša kustosica Lucija Vuković

19.8.2021.