Dubrovački muzeji

 

Zbirka keramike

Voditeljica zbirke:
Lucija Vuković, viša kustosica
e-mail: lucija.vukovic@dumus.hr
 

Zbirku čini tristotinjak ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike (fajansa, kamenina, majolika) i porculana. Najvredniji je dio zbirke čini stotinu šesnaest keramičkih ljekarničkih posuda, nastalih u talijanskim radionicama (Savona, Nove, Firenca, Faenza, Napulj, Capodimonte, Palermo) u razdoblju od 16. do 18. stoljeća. Pripadale su javnoj ljekarni Domus Christi, koju je Dubrovačka Republika osnovala 1420., uz istoimenu ubožnicu – bolnicu i kao takva  je djelovala do 1761.,  kada je prešla u privatne ruke.

Većina je vaza bila posebno proizvedena za dubrovačku državnu ljekarnu, pa je nosila jedinstven prikaz Krista, koji nosi križ – Gesu Portacroce. Inventar ljekarne je 1914. otkupljen od tadašnjih vlasnika i danas je dijelom izložen u stalnom postavu Kulturno-povijesnoga muzeja.

Ostatak ove zbirke čine ukrasne vaze iz Italije, Nizozemske, Kine i Japana te posuđe za jelo, koje je izrađivano diljem Europe (Engleska, Francuska, Njemačka, Italija, Češka, Austrija, Mađarska, Kina, Japan), mahom, koncem 18. i u 19. stoljeću.