• Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno

Kako Vam možemo pomoći?

Suveniri Dubrovačkih muzeja

SVILA I KOŽA

Kravata   Kravata  

Kravata KARAKA

Motiv na kravati  stilizirani je prikaz dubrovačkog jedrenjaka tipa karakâ, koje su  građene u dubrovačkim brodogradilištima od 15. do početka 17. st., a potkraj 16. st. bile su među najvećim brodovima na svijetu.
Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.
Cijena: 290 kuna

Kravata   Kravata  

Kravata GRBOVNIK

U Kulturno-povijesnom muzeju nalazi se Grbovnik dubrovačkog plemstva, uljana slika na kojoj je prikazano 35 vlasteoskih grbova, a povrh njih grb Dubrovačke Republike. Nastao je prije 1666., a koristio se prilikom izdavanja potvrda o plemstvu.
Motivi na kravati bazirani su na Grbovniku.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.
Cijena: 290 kuna

Kravata   Kravata
Kravata
 

Kravata ZASTAVA

Motiv na kravati prikazuje sporednu brodsku zastavu Dubrovačke Republike. Preuzet je iz Tabele sa zastavama pomorskih država Vicenza Scottija iz 1804., koja se čuva u zbirci Pomorskoga muzeja. Na zastavi su inicijali dubrovačkoga nebeskog zaštitnika sv. Vlaha (Sanctus Blasius).
Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Dostupna u tri različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.
Cijena: 290 kuna

Kravata   Kravata
Kravata
 

Kravata VIOLINSKI KLJUČ

Kravata je inspirirana izložbom »Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji« (Dubrovnik, Knežev dvor, 2014.)   
Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Dostupna u tri različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 290 kuna      

Kravata   Kravata  

Kravata GRB

Motiv na kravati prikazuje grb Dubrovačke Republike s likom sv. Vlaha, državnoga nebeskog zaštitnika. Preuzet je iz zaglavlja potvrde koju je 1801. godine konzulat Dubrovačke Republike u Palermu izdao kapetanu Nikoli Šutiću za ukrcaj tereta soli na njegov brigantin Il Furioso. Potvrda se čuva u zbirci Pomorskoga muzeja.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 290 kuna

Marama
Marama
 

Šal RAGUZINA

Šal je inspiriran ukrasom s ugrađenih ormara u nekadašnjem Tajništvu Dubrovačke Republike, takozvanoj Raguzini. Ormari su izrađeni 1780-ih i oslikani motivima rokaja, groteski i antikizirajućih portreta.

Svila i vuna
Dizajn: ARTGO'DEN
Veličina: 200x70 cm

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 460 kuna

Marama
Marama
 

Marama KNEŽEV DVOR

Marama je inspirirana arhitekturom Kneževe palače, izgrađene u prvoj polovini 15. stoljeća prema projektu napuljskoga graditelja Onofrija di Giordana della Cave, kao sjedište vlade i stan kneza Dubrovačke Republike. Taj najistaknutiji simbol svjetovne vlasti dubrovačke države izgrađen je u mješovitom stilu gotike i renesanse te je najreprezentativniji je spomenik upravne arhitekture na cijeloj istočnojadranskoj obali.

Svila
Dizajn: ARTGO'DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Marama
Marama
 

Marama SATOVI

Marama je inspirirana satovima iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja. Zbirka sadržava više od šezdeset primjeraka proizvedenih u europskim radionicama od 17. do 20. stoljeća.

Svila
Dizajn: ARTGO'DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama
Marama
 

Marama SREBRNJACI

Motivi na marami inspirirani su primjercima dubrovačkoga srebrnog novca iz 18. stoljeća, koji se čuvaju u zbirci Kulturno-povijesnoga muzeja. Na srebrnjacima je prikazan lik državnoga nebeskog zaštitnika sv. Vlaha. Dubrovačka je Republika kovala svoj novac od kraja 13. stoljeća. Izrađivan je od bakra i srebra.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 70x70 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 390 kuna

Marama
Marama
 

Marama POVELJA

Marama je inspirirana svjedodžbom o državljanstvu koju su dubrovačke vlasti izdale pomorskom trgovcu Pavu Radmiliju 1801. Svjedodžba se čuva u zbirci Pomorskoga muzeja. Sve povelje i svi patenti, koje je izdavalo tajništvo Dubrovačke Republike, bili su izrađivani prema istom obrascu. Uz rubove su bogato ukrašeni višebojnom cvjetnom viticom u tehnici akvarela, unutar koje je na vrhu prikazan lik dubrovačkoga nebeskog zaštitnika sv. Vlaha, smješten između dva državna grba.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 70x70 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena:390 kuna

Marama
Marama
 

Marama KOLARIN

Motivi na marami inspirirani su dubrovačkim
tradicijskim nakitom i pečatom s ugovora Dubrovnika s Kotorom iz 1279., koji se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku.
Primjerci raznovrsnog tradicijskog nakita dubrovačkog kraja čuvaju se u zbirci Etnografskog muzeja. Predstavljaju radove dubrovačkih zlatara iz 19. stoljeća.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama
Marama
 

Marama TABULAT

Motivi na marami preuzeti  su s oslikanoga  renesansnog stropa tabulata iz  Kneževa dvora. Izveo ga je oko 1555. venecijanski slikar Pietro di Giovanni, koji je djelovao u Dubrovniku od 1512. do konca života, oko 1568.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

 

Marama
Marama
 

Marama KOMPAS

Marama je inspirirana suhim kompasom iz
16. stoljeća, s kompasnom ružom oslikanom
na papiru, koji se čuva u zbirci Pomorskoga
muzeja. Kompas je jedan od najvažnijih navigacijskih instrumenata, a služi za orijentaciju na moru.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama
Marama
 

Marama SIMFONIJA

Marama je inspirirana Simfonijom u D-duru (br. 3) Luke Sorkočevića. Dubrovački plemić, ugledni diplomat i skladatelj amater Luka Sorkočević (1734.–1789.) svojim glazbenim opusom pripada reprezentativnim dosezima hrvatske pretklasične glazbe.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama
Marama
 

Marama ZEMLJOVID DUBROVAČKE REPUBLIKE

Marama je inspirirana zemljovidom Dubrovačke Republike, koji su Dubrovčani naručili kod poznatoga venecijanskog kartografa Vincenza Coronellija. Objavljen je u znamenitom atlasu Isolario dell'Atlante Veneto u Veneciji 1696., i prva je sačuvana zemljopisna karta na kojoj je teritorij Dubrovačke Republike prikazan dosta točno i pouzdano. Primjerak ovoga zemljovida čuva se u Pomorskom muzeju.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama
Marama
 

Šal KARAKA

Motiv na kravati  stilizirani je prikaz dubrovačkog jedrenjaka tipa karakâ, koje su  građene u dubrovačkim brodogradilištima od 15. do  početka 17. st., a potkraj 16. st. bile su među najvećim brodovima na svijetu.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 35x135 cm
Dostupan u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 380 kuna

Marama
Marama
 

Marama ZASTAVE POMORSKIH DRŽAVA

Marama je inspirirana Tabelom sa zastavama pomorskih država na kojoj su prikazane i zastave Dubrovačke Republike. Izradio ju je Vicenzo Scotti 1804. Primjerak ove tabele čuva se u Pomorskom muzeju.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 90x90 cm
Dostupna u dvije različite boje.

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama  

Marama GRBOVNIK

U Kulturno-povijesnom muzeju nalazi se Grbovnik dubrovačkog plemstva, uljana slika na kojoj je prikazano 35 vlasteoskih grbova, a povrh njih grb Dubrovačke Republike. Nastao je prije 1666., a koristio se prilikom izdavanja potvrda o plemstvu.
Motivi na marami bazirani su na Grbovniku.

Svila
Dizajn: ART GO’DEN
Veličina: 90x90 cm

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 410 kuna

Marama  

Marama RUŽA VJETROVA

Marama je inspirirana prikazom ruže vjetrova iz portulanskog atlasa Dioga Homema iz 1571. Ruže vjetrova općenito  imaju oznake osam glavnih i osam sporednih vjetrova, a služe za orijentaciju pomoraca na moru. Uokolo prikaza ruže vjetrova dodan je crtež navicule,  srebrne posudice  za tamjan iz 16. st.,  koja se čuva u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku.

Svila
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 54x54 cm; 90x90 cm

Vašom kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: mala 250 kuna; velika 410 kuna

Marama   Marama
Marama
 

Etui za dokumente PEČAT DUBROVAČKE REPUBLIKE

Motiv na etuiju prikazuje veliki pečat Dubrovačke Republike iz 18. st. Na njemu se uvijek pojavljuju tri kule s likom gradskog zaštitnika sv. Vlaha (na srednjoj kuli), te Svečevi inicijali (S. B.). Veliki je pečat Dubrovačka Republika koristila za međudržavne ugovore. Danas se čuva u Kulturno-povijesnom muzeju.

Koža
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 11,5x23 cm
Dostupan u tri različite boje.

Vašom kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 380 kuna

Marama   Marama
Marama
 

Poslovna mapa PEČAT DUBROVAČKE REPUBLIKE

Motiv na mapi prikazuje veliki pečat Dubrovačke Republike iz 18. st. Na njemu se uvijek pojavljuju tri kule s likom gradskog zaštitnika sv. Vlaha (na srednjoj kuli), te Svečevi inicijali (S. B.). Veliki je pečat Dubrovačka Republika koristila za međudržavne ugovore. Danas se čuva u Kulturno-povijesnom muzeju.

Koža
Dizajn: ART GO'DEN
Veličina: 26x36 cm
Dostupna u tri različite boje.

Vašom kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 640 kuna

 

*Svi suveniri Dubrovačkih muzeja su opremljeni pripadajućim certifikatima i originalnim pakiranjima.

Kontakt:
marketing@dumus.hr
020/ 321 422

Muzejska prodavaonica u Kneževu dvoru
Tel. 020/321 039