Matrikula hrvatskog slikara Vlaha Bukovca

Pomorski muzej u Dubrovniku posjeduje vrlo vrijednu kolekciju pomorskih knjižica ili matrikula (libretto di navigazione) dubrovačkih pomoraca. Matrikula, kako danas tako i u prošlosti, služi  kao identifikacijska isprava pomorca, a ujedno i kao putna isprava za putovanja u vezi sa službom na brodu.

Sačuvane isprave većinom je izdala Lučka kapetanija u Dubrovniku i dio su Zbirke dokumenata. Ukupno su sačuvane četrdeset i tri pomorske knjižice, koje potječu iz druge polovine 19. stoljeća te iz prve polovine 20. stoljeća.

Među važnijim primjercima pomorskih knjižica iz fundusa je i ona poznatoga hrvatskog slikara Vlaha Bukovca (1855.–1922.) iz 1871. godine, kada se kao petnaestogodišnjak uputio na svoje prvo putovanje kao pomorac.

Pomorsku je knjižicu izdala Lučka kapetanija u Dubrovniku, pomorcu Vlahu Bukovcu iz Cavtata, pod rednim brojem 768. Knjižica ima smeđe platnene korice s preklopom i vrpcom za vezanje, te 71 numeriranu stranicu. Na prednjim je koricama originalna naljepnica s imenom vlasnika: "Biagio Fagioni (Vlaho Bukovac) di Agostino, Ragusavecchia". Tiskana je na talijanskom jeziku.

Na prvoj stranici je naslov knjižice ("Permesso di viaggio e Libretto di servizio marittimo"), potom osobni podatci o vlasniku (ime i prezime, ime oca, godina i mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, stas, boja očiju i kose, nos i ostali vidljivi znakovi) te datum i mjesto izdavanja, kao i naziv tijela koje je izdalo pomorsku knjižicu. Ovjerena je pečatom Lučke kapetanije u Dubrovniku i taksenom markom. Izdana je na rok od tri godine i nije produljena.

Ispunjene su samo rubrike o ukrcaju i iskrcaju na 17. i 18. stranici. Bukovac se prvi put ukrcao kao »mali« 31. listopada 1871. u Gružu, na bark »Osmi dubrovački«, a iskrcao se 2. lipnja 1872. u Istanbulu. Potom se ukrcao kao mornar na brod »S. Giuseppe« u Cavtatu 10. prosinca 1872., a iskrcao 27. prosinca 1872. u luci Dubrovnik.

 

Viša kustosica Ana Kaznačić Skurić

 

4.7.2021.