Dubrovački muzeji

 

Didaktički materijali

U sklopu edukativne djelatnosti osmišljavaju se i razvijaju različiti didaktički materijali, kao i publikacije prilagođene različitim uzrastima. U edukativnim radionicama koriste se igre slagalica i memorije, slikovnice, edukativne brošure, radni listići, interaktivni CD room-ovi i sl. Svi objavljeni didaktički materijali dostupni su i kao suveniri u muzejskoj prodavaonici u Kneževu dvoru, a više o njima možete saznati pod našim Projektima.