Dubrovački muzeji

 
03.12.2021 - 30.12.2022 | Arheološki muzej | Izložba
14.07.2021 - 15.09.2021 | Arheološki muzej | Izložba
30.08.2019 - 31.10.2019 | Arheološki muzej | Izložba
28.06.2019 - 31.07.2019 | Arheološki muzej | Izložba
03.12.2018 - 15.03.2019 | Arheološki muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više