Dubrovački muzeji

 

Javna nabava

Dubrovački muzeji kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi, u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa.

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE.pdf

REGISTAR UGOVORA .pdf

PLAN NABAVE za 2018..pdf

Plan nabave 2018-prve izmjene i dopune.pdf

Plan nabave 2018-druge izmjene i dopune.pdf

Plan nabave 2018-treće izmjene i dopune.pdf

PLAN NABAVE 2019..pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2019..pdf

Plan nabave za 2019.II izmjene i dopune.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave 2019.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.zadnje.pdf

PLAN NABAVE ZA 2020..pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.pdf

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020..pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.III.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. IV.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.V.pdf

PLAN NABAVE za 2021.pdf

 

 

Poziv na dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave električne energije-2021.pdf

TROŠKOVNIK - nabava električne energije 2021..xls

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda u jednostavnom postupku nabave električne energije 2021.pdf

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnom postupku nabave električne energije 2021.pdf

 

 

Poziv na dostavu ponude-Usluga složenog IKT rješenja-mreža kao platforma 2020.2.pdf

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda u predmetu nabave usluga složenog IKT rješenja-mreža kao platforma 2020..pdf

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluga složenog IKT rješenja-Mreža kao platforma 2020..pdf

 

Poziv na dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave usluge složenog IKT rješenja - mreža kao platforma 2021..pdf

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda - Usluga složenog IKT rješenja 2021..pdf

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga složenog IKT rješenja 2021..pdf