Dubrovački muzeji

 
23.09.2020 - 06.12.2020 | Etnografski muzej | Izložba
18.07.2019 - 26.08.2019 | Etnografski muzej | Izložba
25.04.2019 - 27.05.2019 | Etnografski muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više