Dubrovački muzeji

 
01.07.2016 - 30.09.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
30.12.2015 - 06.03.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
15.09.2015 - 04.11.2015 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
05.08.2015 - 30.06.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
05.12.2014 - 05.03.2015 | Muzej suvremene povijesti | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više