Dubrovački muzeji

 

Zbirka brodskih instrumenata

Voditelj zbirke:
Đivo Bašić, muzejski savjetnik
e-mail: divo.basic@dumus.hr

Zbirka se sastoji 166 predmeta, najvećim dijelom poklonjena Muzeju. Uglavnom je riječ o nautičkim spravama i instrumentima iz 19. i 20. stoljeća.

U stalnom postavu izloženi su šestari, Davisovi kvadranti, oktanti, sekstanti, kompasi, barometri, brodski kronometri, inklinometar (sprava koja pokazuje nagib broda) i drugo.

Vrijedni su šestari iz 16. stoljeća, kompas, te dva Davisova kvadranta iz 18. stoljeća.