Dubrovački muzeji

 

Zbirka novca

Voditeljica zbirke:
Ana Kaznačić Skurić, viša kustosica
e-mail: ana.kaznacic@dumus.hr

Zbirka sadržava oko pedesetak primjeraka novca koji pripada razdoblju novoga vijeka.
Uključuje bakreni i srebrni novac Dubrovačke Republike kovan od 15. do 18. stoljeća te srebrni novac različitih država od 18. do 20. stoljeća.