Dubrovački muzeji

 
14.07.2021 - 15.09.2021

Motivi na stećcima dubrovačkog područja

Stećci kao specifični i karakteristični nadgrobni spomenici kasnog srednjeg vijeka predstavljaju neiscrpan izvor za proučavanje. Stećci dubrovačkog područja proučavani su i obrađivani zadnjih petnaestak godina kroz različite aspekte i projekte. Uglavnom je bila riječ o topografskim pregledima lokaliteta sa stećcima i njihovoj kataloško tipološkoj obradi. Ono čemu se do sada pridavalo relativno malo pažnje, a možda predstavlja najzanimljiviji aspekt kulture stećaka, su motivi koji se na njima javljaju. Upravo oni su prikazani na fotografijama, crtežima i 3D modelima stećaka s područja Dubrovačkog primorja, dijelova grada Dubrovnika te Župe dubrovačke i Konavala.

Autor izložbe, tekstova i fotografija stećaka: dr. sc. Domagoj Perkić

Koordinatorica izložbe: Zrinka Lucianović

Likovni postav: Ivona Michl

Grafički dizajn i dizajn holograma Studio m&m

Autorica crteža stećaka: Marta Perkić

3D modele stećaka izradile su tvrtke Lupercal j.d.o.o. i Neir d.o.o.

Izložbu organiziraju Dubrovačka baština i Dubrovački muzeji, uz potporu Grada Dubrovnika