Dubrovački muzeji

 

Numizmatička zbirka

Voditelj zbirke:
Dino Lokas, kustos
e-mail: dino.lokas@dumus.hr

Bogata numizmatička baština Dubrovačke Republike tvori najveći dio ove zbirke koja obuhvaća više od tisuću osamsto inventariziranih predmeta. Zastupljene su sve vrste kovanoga bakrenog i srebrnog novca što su bili u upotrebi na području Republike, vremenski gledano, od najstarijih primjeraka, kovanih u 14. stoljeću, do tehnički dotjeranijih komada veće nominalne vrijednosti, što ih je dubrovačka kovnica izdala pred sam prestanak svojega rada (1803.).

Uz novac i pribor za njegovu izradbu (kalupi i punce), u Numizmatičkoj zbirci čuvaju se i predmeti koji dokumentiraju razrađeni sustav mjera što ga je, poput drugih razvijenih trgovačkih središta, imao i Dubrovnik, a među kojima su osobito zanimljivi kompleti tezulja i utega za mjerenje težine plemenitih kovina i novca.

Umjetnost medaljarstva uhvatila je u renesansi duboke korijene u Dubrovniku, pa su se medalje izrađivale u spomen na neki događaj, na neku uglednu osobu ili kao znak priznanja pojedincima od strane vlasti. Medalje su naručivale i različite ustanove, a često i pojedinci. Većina poznatih medalja, kovanih u Dubrovniku ili po narudžbi Dubrovčana, zastupljena je u ovoj zbirci – originalnim primjerkom ili, rjeđe, kopijom.

Posebnu vrijednost ovoj zbirci daju sačuvani pečatnjaci iz vremena Dubrovačke Republike, među kojima se po značenju ističe skupina državnih pečatnjaka, u vremenskom rasponu od 15. do 18. stoljeća. Privatni pečatnjaci istaknutih vlasteoskih rodova iz 18. i 19. stoljeća  imaju osobitu vrijednost za poznavanje grbova dubrovačke vlastele.

Najljepši i najvrjedniji primjerci ove zbirke izloženi su u stalnom postavu.