Dubrovački muzeji

 

Venera i Adonis

Venecija, prva pol. 16. st.
ulje/platno
136 x121 cm
DUM KPM SL-26

Paris Bordone