Dubrovački muzeji

 

Zbirka varia 2

Voditelj zbirke:
mr. sc. Tonko Marunčić, viši kustos
e-mail: tonko.maruncic@dumus.hr

Zbirka varia 2 sadržava raznoliku građu od druge polovine 15. do kraja 20. stoljeća. Tu se nalaze razni uporabni predmeti iz svakodnevnog života (značke, gramofonske ploče, uniforme).

Posebno važan dio zbirke čine žara i čunjići, koji čuvaju sjećanje na izborni postupak u doba Dubrovačke Republike, kao i natpis na olovnoj ploči iz 1418. godine, pronađen u temelju Orlandova stupa.

U Zbirci je evidentirano oko 800 predmeta.