Dubrovački muzeji

 
15.9.2021.

U Pomorskom muzeju čuva se Coronellijeva karta karavanskog puta Dubrovnik – Istanbul iz 1696.

Coronelli je ovaj grafički prikaz trase karavanskog puta od Dubrovnika do Carigrada priložio uz kartu Dubrovačke Republike, prvi put objavljenu 1688. godine u manjem izolaru jadranske i jonske obale, a koja je nastala na poticaj vlade Dubrovačke Republike.

2.9.2021.

Predstavljamo „baul“ iz 1869. godine!

U fundusu Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja čuvaju se škrinje koje prema načinu konstrukcije odgovaraju škrinjama jadranskog tipa. Osim škrinja, muzej posjeduje i poklopac škrinje, mornarski koš i baule. Dio su zbirke brodskih predmeta u kojoj se čuva raznorodna građa korištena na brodovima.

28.8.2021.

Predstavljamo globus njemačkog kartografa Matthäusa Seuttera s početka 18. stoljeća

U Zbirci pomorskih i zemljopisnih karata i atlasa Pomorskog muzeja u Dubrovniku čuvaju se tri terestrička globusa, od kojih se posebno ističe globus njemačkog kartografa Matthäusa Seuttera s početka 18. stoljeća. Na globusu je prikazan raspored kontinenata i oceana kakav je bio poznat u 17. stoljeću. 

8.8.2021.

Na današnji dan 1525. donesena odluka o gradnji brodogradilišta „Stari škar“

To prvo, najstarije gruško brodogradilište, stari škar, nalazilo se na općinskom zemljištu koje se prostiralo od posjeda vlastelina Krista Kabužića - Caboga (prostor zapadnije od zgrade bivšeg željezničkog kolodvora) prema Kantafigu. Sljedeće, 1526. godine, sagrađena je na brodogradilištu i posebna kamena prizemnica za potrebe brodograditelja, koja je ujedno služila i za smještaj brodovlasnika za vrijeme gradnje njihovih brodova, čime su naručioci mogli sami nadgledati radove.

4.7.2021.

Matrikula hrvatskog slikara Vlaha Bukovca

Među važnijim primjercima pomorskih knjižica iz fundusa Pomorskog muzeja je ona poznatoga hrvatskog slikara Vlaha Bukovca (1855.–1922.) iz 1871. godine, kada se kao petnaestogodišnjak uputio na svoje prvo putovanje kao pomorac.

15.6.2021.

Preparator za drvo Željko Ćatić održao radionicu za predškolce Dječjeg vrtića "Kono"

Preparator za drvo Dubrovačkih muzeja Željko Ćatićodržao je u petak 11. lipnja radionicu izrade stiliziranih modela drvenih povijesnih brodova za predškolce Dječjeg vrtića “Kono”.

← Starije