Dubrovački muzeji

 

Predstavljamo „baul“ iz 1869. godine!

U fundusu Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja čuvaju se škrinje koje prema načinu konstrukcije odgovaraju škrinjama jadranskog tipa. Osim škrinja, muzej posjeduje i poklopac škrinje, mornarski koš i baule. Dio su zbirke brodskih predmeta u kojoj se čuva raznorodna građa korištena na brodovima.

Predstavljamo „baul“ iz 1869. kojeg je izradio Otto Jacobi iz Dresdena. Radi se o kovčegu sa sedlastim poklopcem koji ima oblik pravokutne kutije od pletenog pruća, presvučene  impregniranim platnom. Unutrašnja horizontalna pregrada je također izrađena od pruća i presvučena tkaninom, dok mu je rubni okov izrađen od kože. Na unutrašnjoj strani „baula“ je bordo – bijela markica proizvođača s natpisom:  »OTTO JACOBI, WALPURGISSTR.3, DRESDEN«, oko kojega piše: »FABRIK SOLIDER REISEUTENSILIEN«, te iznad: »GEGRUNDET 1869«. Logotip je stilski simbolično uokviren remenom. Na sredini prednje strane je vanjska bravica, u obliku puceta za podizanje, a sa strane su dva kožnata remena za zatvaranje poklopca.

 

Viša kustosica Ljerka Dunatov

2.9.2021.