Dubrovački muzeji

 

Zbirka brodskih predmeta

Voditeljica zbirke:
Ljerka Dunatov, viša kustosica
e-mail: ljerka.dunatov@dumus.hr

Zbirka se sastoji od 209 predmeta. Oni su ukrasne i uporabne namjene, iz 18. i 19. stoljeća, i upotrebljavali su se na brodu ili su ga ukrašavali. Sadržava pulene, brodske sanduke, predmete kuhinjske namjene, priručnu brodsku kapelicu i priručne pisaće stolove, što je, najvećim dijelom, prezentirano u stalnom postavu.