Dubrovački muzeji

 

Zbirka slika

Voditelj zbirke:
Đivo Bašić, muzejski savjetnik
e-mail: divo.basic@dumus.hr

Veći dio ove zbirke, koja ima dvjesto šezdeset i devet predmeta, prikupljen je donacijama a pripadaju razdoblju 19. i 20. stoljeća. Važno je napomenuti da zbirka sadržava i kopije zavjetnih slika iz 18. stoljeća.

Zbirka obuhvaća portrete dubrovačkih pomoraca i brodovlasnika, prikaze brodova (brikove, brigantine, brik-škune, barkove karakteristične za 19. stoljeće, te parobrode uglavnom 20. stoljeća).

Vrijedni su prikazi brodova Pelješkoga pomorskog društva (1865. – 1891.) s i Dubrovačkoga pomorskog društva (1869. – 1888.).

U stalnom postavu izložene su slike brodova autora Bazilija Ivankovića, slikara parobroda John Henry Mohrmanna, slikarski uradci Johanna Seitsa i druge.