Dubrovački muzeji

 

Zbirka starih fotografija i razglednica

Voditeljica zbirke:
Ljerka Dunatov, viša kustosica
e-mail: ljerka.dunatov@dumus.hr

Zbirka sadržava preko 600 predmeta u vremenskom rasponu od polovice 19. stoljeća do danas. Na fotografijama su uglavnom brodovi i luke, kao i portreti kapetana i mornara. Na razglednicama su vedute Dubrovnika i okolice.