Dubrovački muzeji

 

Dodir

Kroz radionice u sklopu 16. edukativne akcije Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva na temu „Dodir“ polaznicima je u Etnografskom muzeju prezentirana svečana ženska narodna nošnja iz Dubrovačkog primorja – laneta te im je dana mogućnost da dodirnu muzejski predmet i usporede ga s replikom, koju je za tu priliku ustupila udruga Dubrovački primorski svatovi.