Dubrovački muzeji

 
01.08.2009 - 31.12.2022 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
16.12.2020 - 01.06.2021 | Pomorski muzej | Izložba
27.11.2020 - 01.04.2021 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
10.07.2009 - 31.12.2020 | Arheološki muzej | Izložba
23.09.2020 - 06.12.2020 | Etnografski muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više