Dubrovački muzeji

 
27.11.2020 - 01.04.2021 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
20.08.2020 - 15.11.2020 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
14.09.2019 - 04.01.2020 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
28.12.2018 - 02.06.2019 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
21.11.2018 - 07.01.2019 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više