Dubrovački muzeji

 

Stručni djelatnici

dr. sc. Julijana Antić Brautović, ravnateljica Dubrovačkih muzeja
Aleksandra Piteša, viša kustosica pedagoginja
Bruno Bijađija, kustos pedagog 
Dragana Moravec, dokumentaristica i diplomirana knjižničarka
Ivan Mladošić, restaurator za kamen
Stela Pendo, restauratorica za metal
Željko Ćatić, preparator za drvo
Dženita Mehičić, viša preparatorica za papir
Marija Vraničić, preparatorica za tekstil

Kulturno-povijesni muzej
Dino Lokas, kustos, voditelj Muzeja
Marina Filipović, viša kustosica
Ljiljana Ivušić, muzejska savjetnica
mr. sc. Tonko Marunčić, viši kustos
Lucija Vuković, viša kustosica
Viktorija Žuvela, kustosica - pripravnica 

Pomorski muzej
Ana Kaznačić Skurić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Đivo Bašić, muzejski savjetnik
Ljerka Dunatov, viša kustosica

Arheološki muzej
Liljana Kovačić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Ivona Michl, viša kustosica
Darko Milošević, kustos
dr. sc. Domagoj Perkić, viši kustos

Etnografski muzej
Barbara Margaretić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Branka Hajdić, viša kustosica
Ivica Kipre, viši kustos
Mirjana Zec, viša kustosica