Dubrovački muzeji

 
25.10.2017 - 20.11.2017 | Arheološki muzej | Izložba
10.07.2009 - 31.12.2020 | Arheološki muzej | Izložba
30.09.2016 - 30.11.2016 | Arheološki muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više