Dubrovački muzeji

30.09.2016 - 30.11.2016 | Arheološki muzej | Izložba
24.11.2015 - 15.12.2015 | Arheološki muzej | Izložba
04.11.2015 - 01.12.2015 | Arheološki muzej | Izložba
01.07.2015 - 31.07.2015 | Arheološki muzej | Izložba
27.03.2015 - 30.04.2015 | Arheološki muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više