Dubrovački muzeji

 
17.1.2021.

Prikazi štita i mača na stećcima

Na zapadnom dubrovačkom području (Dubrovačko primorje i zapadni dio grada Dubrovnika) motiv štita i mača nalazimo na 34 stećka, a na istočnom (Župa dubrovačka i Konavle) 13 stećaka. Javljaju se u 3 osnovne inačice: pravokutni, ovalni i srcoliki, no najviše ih je pravokutnih, s raznim podinačicama. Neovisno o kojoj je podinačici riječ, rubovi štitova katkad su izvedeni od tordiranog užeta.

16.1.2021.

Prikazi kola na stećcima

Prikaz kola na stećcima najčešće se javlja na prostoru Hercegovine i Dalmatinske zagore, no nalazimo ih i drugdje, pa tako i na našem području - u Dubrovačkom primorju i Konavlima. Prikaze kola svrstavamo u tzv. figuralne motive, što znači da na prikazima dominiraju ljudske figure.

14.1.2021.

Katalog zbirke i edukativne publikacije

Dubrovački muzeji 2020. godinu zaključili su s tri nova muzejska izdanja. Riječ je o katalogu zbirke „Svetačke medaljice, križevi i krunice iz fundusa Arheološkog  muzeja u Dubrovniku“ autora kustosa dr.sc. Domagoja Perkića, te o edukativnim publikacijama, „Antike ričete moje none“ autora višeg kustosa Ivice Kipre i „Oblici Dubrovačkih muzeja“ autorice više muzejske pedagoginje Aleksandre Piteše.

13.1.2021.

Stećak „Zmijski kamen“ s Greblja na Bistrini

Riječ je o stećku izrađenom od lokalnog vapnenca, dimenzija 206 × 105 × 84 cm. Bogato je ukrašen i u potpunosti očuvan. Na gornjoj plohi nalaze se dvije stilizirane, upletene, nasuprotno postavljene zmije, široko otvorenih usta. Između zmija je udubljenje u obliku kamenice s jednostavnim, jednakokračnim križem u sredini.

10.1.2021.

Stećci - jedinstveni kameni nadgrobni spomenici kasnoga srednjeg vijeka

Stećci su jedinstveni kameni nadgrobni spomenici kasnoga srednjeg vijeka zapadnog Balkana. Obično označuju jedan, ali katkad i više grobova. Nazivaju ih još i bilizi, mramorovi, kamci, grčka, rimska, svatovska ili divovska groblja, a jedan pjesnik nazvao ih je „okamenjenim krikom“.

23.12.2020.

Pomorski muzej čeka male kalafate

U sklopu Dubrovačkog zimskog festivala u Pomorskom muzeju otvoren je dječji kutak za najmlađe posjetitelje u čijem je središtu interaktivna drvena konstrukcija polumodela dubrovačke karake, odnosno krmeno nadgrađe koje se nazivalo »kasar«.  Majstor kalafat – brodograditelj modela je preparator za drvo Dubrovačkih muzeja Željko Ćatić, koji je vlastoručno izradio cijelu konstrukciju.

← Starije