Dubrovački muzeji

 
23.5.2020.

Srebrnjak s likom rimske božice Salus kovan 223. godine

U Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja čuva se srebrnjak cara Aleksandra Severa, kovan 223 godine, na čijem se reversu nalazi lik rimske božice Salus, kćerke boga medicine Eskulapa ili Asklepija.

15.5.2020.

U Arheološkom muzeju čuvaju se tri svetačke medalje kao zavjet u očuvanju zdravlja

Crna smrt naziv je za jednu od najvećih pandemija kuge (nakon Justinijanove) koja se pojavila sredinom 14. stoljeća i koja je, prema zapisima dubrovačkog kroničara Nikole Ragnine, 15. svibnja 1361. stigla na dubrovačko područje. Većina epidemija zaraznih bolesti kroz raniju povijest shvaćana je kao božja kazna. Kada kršćanstvo postaje duboko ukorijenjeno u svijest zapadne civilizacije, odgovor na epidemije se traži u još snažnijem utjecanju i molitvama Bogu, Bogorodici i drugim svetcima i sveticama. Podižu im se nove crkve, posvećuju im se posebne medaljice kao zavjet u očuvanju zdravlja. Takve tri medaljice čuvaju se u fundusu Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja.

10.5.2020.

Dubrovački muzeji “Srcem za baštinu”

Povodom Međunarodnog dana muzeja, Dubrovački muzeji u sklopu 25. edukativne muzejske akcije, kojoj je ove godine tema ljubav, od 11. do 17. svibnja organiziraju virtualne radionice te predavanja na svojim društvenim mrežama, pod zajedničkim nazivom Srcem za baštinu.

6.5.2020.

Renesansno posuđe s ljubavnim prizorima

U Zbirci kasnosrednjovjekovnog i novovjekovnog keramičkog i staklenog materijala  Arheološkog muzeja, čuva se posuđe s tzv. ljubavnim prizorima (amatorio) koje se poklanjalo voljenoj osobi prilikom zaruka ili svadbe.

2.5.2020.

Keramička svjetiljka uljanica s drškom autentični je ciparski model

Ova uljanica ovalnog oblika s nosom inkorporiranim u tijelo je autentični ciparski model. Disk i rame su reljefno dekorirani, palminom grančicom i cvjetnim granama mirte. Na disku s dva otvora je paradni konj sa svečanim oglavljem i trostrukim ovratnikom. 

30.4.2020.

U Arheološkom muzeju čuvaju se dvije sjekire iz razdoblja eneolitika

U pretpovijesnoj zbirci iz fundusa dubrovačkog Arheološkog muzeja čuvaju se dvije sjekire koje se okvirno datiraju u razdoblje eneolitika, odnosno 4. i 3. tisućljeća prije Krista. Sjekire su pronađene na području Dubca u Župi dubrovačkoj na položaju Velike livjere.

← Starije