Dubrovački muzeji

 

Ukrasna vaza – kantar

Pesaro, početak 18. st.
fajansa
vis. 35 cm
DUM KPM K-213