Dubrovački muzeji

 
01.08.2009 - 31.12.2022 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
04.11.2021 - 28.02.2022 | Etnografski muzej | Izložba
16.12.2020 - 19.09.2021 | Pomorski muzej | Izložba
14.07.2021 - 15.09.2021 | Arheološki muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više