Dubrovački muzeji

 
27.03.2015 - 30.04.2015

Antički Sikuli: gostovanje iz Muzeja grada Kaštela

Izložba je ostvarena u suradnji s Arheološkim odjelom Muzeja grada Kaštela.

Kroz tematske cjeline prikazani su rezultati istraživanja antičkog naselja na lokalitetu Resnik kod Kaštel Štafilića. To je jedino antičko naselje u Kaštelima kojemu se sačuvalo njegovo antičko ime Sikuli. Osnovano je u 2. st. pr. Kr., razvijalo se u dvije faze, a ugasilo se u 5. st. nakon Krista, za vrijeme Seobe naroda. Bilo je planski izgrađeno jer otkriveni raster pokazuje pravilan tlocrt s glavnom ulicom, blokovima kuća i ulicama između njih. Pronađen je i bedem koji je zatvarao naselje. U 1. st. poslije Krista naseljavaju se veterani, novo naselje negira stariji raster, proširuje se izvan bedema, gradi se novo pristanište, a u polju niču vile rustike.

Bogati i raznovrsni nalazi keramike, oruđa, nakita, kao i novac nađen u kućama i dvije nekropole, svjedok su svakodnevnog života njegovih stanovnika.

Autorima izložbe Ivanki Kamenjarin i Ivanu Šuti za ovaj projekt je dodijeljena nagrada Hrvatskog arheološkog društva „Josip Brunšmid“ za doprinos razvoju arheologije na području Hrvatske. 

Autori izložbe: Ivanka Kamenjarin i Ivan Šuta