Dubrovački muzeji

 
27.09.2017 - 05.11.2017

Drevni Cipar iz fundusa Arheološkog muzeja u Dubrovniku: gostovanje u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Arheološki muzej

Na izložbi su prezentirani ukrasni predmeti, nastali na Cipru u rasponu od brončanog doba do helenizma. Ukupno je prezentirano 108 predmeta iz Ciparske zbirke.

Riječ je o građi iz srednjeg i kasnog brončanog doba Ciparske kulture, nastaloj u periodu od 1900.-1050. godine prije Krista, dok je manji broj predmeta nastao u drugoj polovini 1. tisućljeća prije Krista.

Osim keramičkih zdjela, kultnih posuda i predmeta za svakodnevnu uporabu, izložene su terakotne i kamene glave, kao i cjelovite figure – Kourotrophos, nastale na Cipru tijekom 5. stoljeća prije Krista.

Autorica izložbe i likovnog postava: Ivona Michl