Dubrovački muzeji

 
27.03.2019 - 15.04.2019

Tanzanija u srcu

Izložba je ostvarena u suradnji s Božom Benićem i Župom sv. Mihajla Dubrovnik.

Predstavljeno je šezdeset fotografija velikoga formata dubrovačkog arhitekta Boža Benića, snimljenih tijekom autorova volonterskog angažmana u Tanzaniji 2015. i 2018. godine.

Cilj izložbe je pobliže upoznati dubrovačku javnost sa životom u Tanzaniji, radom udruge „Kolajna ljubavi“ te rezultatima humanitarne akcije „Dubrovnik za Afriku: Kap vode – ocean ljubavi“ koja je omogućila izgradnju vodoopskrbnog sustava u Župi sv. Franje Asiškog u selu Monduli Juu na sjeveru zemlje.

Autor izložbe: Božo Benić
Kustos izložbe: Ivica Kipre