Dubrovački muzeji

 

Naredba za sabiranje kostiju koje se mogu koristiti u različite svrhe (mast, gnoj)

Dubrovnik, 1915.
papir, tisak;
44 x 30 cm
DUM KPM D – 47