Dubrovački muzeji

 

Povelja Dubrovačke Republike o imenovanju Đura Curića konzulom u Carigradu 1768. godine

1768.
akvarel, pergament; tinta, pergament
55x65 cm
DUM KPM D-20